کیفیت جوراب به چه عواملی بستگی دارد؟

این سئوالی است که گاها برای افراد ایجاد میشود،که چه عواملی باعث تغییر کیفیت جوراب میشود؟ در زیر به عوامل تغییر کیفیت جوراب اشاره میکنیم.

  1. سيلندر :
    • هر چه شمارة سيلندر (تعداد سوزن) در دستگاه های جوراب بافی بيشتر باشد بافت كار ريزتر (ظريف تر) مي شود؛ از طرفي هر چه جوراب ظريف تر باشد وزن آن بيشتر مي شود. هر چه شمارة سيلندر (تعداد سوزن) كمتر باشد بافت كار درشت تر مي شود.
  2. كيفيت نخ :
    • هر چه كيفيت نخ بهتر باشد، در دستگاه جوراب بافی، جوراب با كيفيت بالاتري توليد مي شود. در بافت جوراب نخهاي همبافت با هم مصرف مي شود كه در كيفيت بافت جوراب تأثير به سزايي دارد. 

بدون دیدگاه

نظر شما!!