در این مبحث به معرفی لوازم مصرفی دستگاه های جوراب بافی می پردازیم. این لوازم  بصورت زیر میباشد:

 • سوزن

 • پلاتین دهنه

 • پلاتین نقشه

 • نخ

 • روغن موتور (روغن صنعتی 40ِ)

  سوزن از چند قسمت متّصل به هم تشكيل مي شود:

 • قلاّب

 • ماهك

 • بدنه

 • پايه

   انواع سوزن :

  سوزن توري : پايه بلند و پايه كوتاه

  سوزن ساده : پايه بلند و پايه كوتاه

بدون دیدگاه

نظر شما!!