گاهي اوقات برخي افراد اظهار مي كنند با پوشيدن جورابهاي نانو دچار حساسيت مي شوند. آيا واقعا اين جوراب ها حساسيت زا هستند؟
شايد يكي از دلايل هاي ايجاد حساسيت اين جوراب ها، ذرات ريزنانو باشد. نانو يك ميلياردم متر و ذرات آن بسيار ريز است. ذرات نانويي جوراب كه در آن از خاصيت آنتي باكتريال (ضد قارچ) استفاده مي شود، حدود 10 تا 20 نانومتر است. بنابر نوع روش آنتي باكتري كردن اين جوراب ها اين احتمال وجود دارد كه ذرات به كاربرده شده (نانو سيلور يا نانو نقره) از روي پارچه آزاد شده و در تماس با بدن گريز پيدا كنند و به درون پوست نفوذ يابند و باعث ايجاد حساسيت فرد شوند. در بعضي روش ها امكان دارد لباس يا جوراب نانويي پس از يكي دوبار شست وشو يا تعرق بدن خاصيت خود را از دست بدهد، اما ممكن است در برخي لباس ها حتي پس از 50 بار شستن آن خاصيت از بين نرود. هنوز به طور رسمي در هيچ كجاي دنيا اثبات نشده است نوع ذراتي كه استفاده مي شود به بدن ضرر مي رساند. اين ذرات در علم پزشكي بسيار كاربرد دارد و اگر ضرري متوجه افراد مي شد از اين ذرات استفاده نمي كردند. به همين دليل تا وقتي از نظر بهداشتي تائيد نشود اين ذرات حساسيت زا هستند يا نه، استفاده كردن آنها ممنوع است. در مجموع شايد بتوانيم بگوييم در حال حاضر تنها ايراد پارچه هاي نانو، گراني آنها در مقايسه با پارچه هاي مشابه است كه احتمالادر آينده با مصرف زياد، قيمت آن كاهش خواهد يافت.

بدون دیدگاه

نظر شما!!